Lindome centrum har fri parkering och det är lätt att komma till Lindome centrum. Parkeringplatser finns i princip alltid till hands så det är lätt och smidigt att komma med bil till Lindome centrum.