Lindome centrum har fri parkering och det är lätt att komma till Lindome centrum. Parkeringplatser finns i princip alltid till hands så det är lätt och smidigt att komma med bil till Lindome centrum.

Kungsbackapendeln har avgångar var 30:e, samt var 15:e minut vid rusningstrafik. Se aktuellt trafikläge för Västtågen.

  • Buss 760, Varvsvägen - Mölndals centrum
  • Buss 761, Lindome station - Heden
  • Buss 762, Lindome station - Inseros
  • Buss 763, Lindome station - Inseros
  • Buss 768, Varvsvägen - Fågelsten

Tidtabeller för kollektivtrafiken finns att läsa på Västtrafiks hemsida.